Saturday, 13 July 2024

SQ คืออะไร ? ความฉลาดทางสังคม เริ่มได้ตั้งแต่เด็ก

การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่าย แต่จะว่าเป็นเรื่องยากก็ยากอยู่เหมือนกัน เพราะการที่มีผู้คนจากร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันนั้นยังไงก็คงหนีความวุ่นวายไม่พ้นเป็นแน่ และยิ่งในสังคมทุกวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SQ คือ ความฉลาดทางสังคม นั้นจึงสำคัญ พฤติกรรมการใช้ชีวิตต่าง ๆ ของคนเราก็เริ่มเปลี่ยนไป ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตามคนในสังคมส่วนใหญ่ทัน ซึ่งถ้าตามทันก็ดีไป แต่ถ้าไม่ทันยังไงก็ต้องมีคนที่ไม่พอใจและแสดงอาการต่อต้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาอย่างแน่นอน สำหรับผู้ใหญ่นั้นอย่างไรก็ถือว่ามีวุฒิภาวะอยู่แล้ว ความสามารถในการปรับตัวย่อมดีกว่าเด็ก ๆ แล้วจะทำอย่างไรให้เด็ก ๆ ทั้งหลายปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ลองมาดูวิธีที่น่าสนใจกันได้นะคะ

SQ คืออะไร ความฉลาดทางสังคม เริ่มได้ตั้งแต่เด็ก

SQ คืออะไร

Social Quotient หรือ ความฉลาดทางสังคSQ คือ เป็นหนึ่งในความฉลาดที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคนี้อย่างมาก เนื่องจากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้ามคนที่ปรับตัวไม่ทันก็อาจจะไม่มีใครรั้งรออยู่แล้ว ดังนั้น การมีความฉลาดทางสังคมที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ย่อมเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ซึ่งคนที่ปรับตัวได้เก่งมักจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างสะดวกใจ ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทำให้เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข จะเห็นได้ว่า ถ้าคุณมี SQ ที่ดี ก็จะทำให้คุณสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่ง SQ นี้ก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งใน Q ที่มีความสำคัญในหารใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความสุขในการใช้ชีวิต และการประสบความสำเร็จอีกด้วย อาจจะสำคัญมากกว่า IQ หรือ EQ ด้วยซ้ำ จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียว

วิธีเริ่มต้นสร้าง SQ ตั้งแต่เด็ก เพื่ออนาคตของลูกน้อย

เมื่อมีลูกหลาน หลาย ๆ บ้านอาจจะให้ความสำคัญไปที่ความฉลาดของเด็ก ๆ เป็นสิ่งแรก การคาดหวังให้ลูกเกิดมาเป็นเด็กที่ฉลาด เรียนเก่งนั้นก็ไม่ผิด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตในสังคมนั่นเอง บางบ้านเลี้ยงเด็กแบบไข่ในหิน ไม่ยอมให้เด็กทำอะไร หรือไม่ให้ออกไปเผชิญหน้ากับปัญหาบ้าง เมื่อเขาโตขึ้นและต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกโดยที่ไม่มีคนในครอบครัวดูแล สิ่งที่ตามมาก็คือไม่สามารถปรับตัวได้ เข้ากับคนอื่นไม่ได้ อาจจะหนักถึงขั้นเป็นคนเอาแต่ใจ ก้าวร้าว มีอารมณ์รุนแรงเมื่อไม่ได้ดั่งใจ ทำการใช้ชีวิตจะต้องเป็นเรื่องยากและไม่มีคนอยากคบหาแน่นอน

ดังนั้น หน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเรานั้นคือต้องส่งเสริมให้เด็กได้มี SQ ที่ดี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ๆ ทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมได้ สร้างให้เด็กเป็นคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิต มีบุคลิกภาพที่ดี อารมณ์ดี รู้จักาละเทศะ มีความรับผิดชอบ กลายเป็นคนที่มีความฉลาดทางสังคมอย่างเต็มเปี่ยม โดยวิธีที่จะสร้าง SQ ให้ลูกน้อยได้นั้นมีดังนี้

  1. ในช่วง แรกเกิด – 6 เดือน การส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีทักษะความฉลาดทางสังคมนั้นสามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่เกิด โดย นั้นเป็นช่วงที่เด็กมีการตอบสนองได้บ้างแล้ว พ่อแม่จึงต้องพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก และตอบสนองเขาให้เหมาะสม จึงจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี
  2. ช่วงอายุ 6 เดือน – 12 เดือน ช่วงนี้เด็ก ๆ จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมา สิ่งที่พ่อแม่สามารถปลูกฝังได้ในตอนนี้ก็คือการสอนให้ลูกรู้จักการรอ ต้องทำให้เขารู้ว่าการอดทนรอนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ปกติ เมื่อรอได้ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เขาต้องการ ที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องใจแข็งเพื่อที่จะไม่ตามใจลูกจนเกินไป
  3. ช่วงอายุ 1 ปี – 3 ปี เด็กจะมีความสามารถในการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นแล้ว ในช่งนี้ควรพาให้เด็ก ๆ ได้ออกไปพบปะผู้คนอื่น ๆ นอกจากคนในครอบครัวดูบ้าง เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ จากคนรอบข้าง การได้เล่นกับเด็กคนอื่นบ้างและเล่นในสิ่งที่ต้องแชร์กันหรือของที่เป็นส่วนรวมก็เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการแบ่งปันอีกด้วย
  4. ช่วงอายุ 3 ปี – 5 ปี เป็นช่วงวัยที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียน ได้เจอสังคมใหม่ ๆ เพื่อนร่วมชั้นใหม่ ๆ จะถือว่าเป็นช่วงที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการเข้าสังคมที่ดีที่สุด ผู้ปกครองต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และสอนวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้เด็ก ๆ ได้เห็นและสามารถนำไปใช้ได้ เมื่อเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จำเป็นจะต้องแก้ไขและสอนวิธีการที่ถูกต้องให้เด็กได้ทราบทันที

สรุปเรื่อง SQ ความฉลาดทางสังคม

การที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดี SQ นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกัน เพราะจะต้องอาศัยความเอาใจใส่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างเด็ก ๆ ให้ดูแลอย่างรอบด้าน แต่เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานนั้น อย่างไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างมาก ที่จะยอมเสียสละเวลามาดูแลและปลูกฝังให้เด็กหนึ่งโตเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตได้

 

อ้างอิง :
https://www.thairath.co.th/
https://www.amarinbabyandkids.com/