Category: Uncategorized

 • คาถาบูชาพระราหู ของไหว้พระราหู 2565 ขั้นตอนการไหว้พระราหูที่ถูกต้อง

  พระราหู เป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่น ๆ ในระบสุริยะจักรวาล แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่าง ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือมักเรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์ พระราหูในพุทธศาสนา คัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอาริยเมตไตรยจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ 1 และ อสุรินทราหู จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระนารทะ ดาวราหูไม่ได้เป็นดวงดาวที่น่ากลัวเสมอไป บางครั้งจะให้ผลในเรื่องโชคลาภด้วย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือ เป็นการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม ควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจ และดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์และความสำเร็จ ปกตินิยมไหว้พระราหูในทุกวันพุธกลางคืน ในปี พ.ศ. 2565 การโคจรย้ายราศีของดาวราหูเกิดขึ้นในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 02.24 น. ถึงวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 06.21 น. ดังนั้นจึงควรไหว้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางดึก สามารถทำบุญตามกำลังตัวเลขพระราหูคือเลข […]

 • คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ มีอำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศรษฐี ขจัดสิ่งอัปมงคล

  ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า “ท้าวกุเวร” ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก “ท้าวไพสพ” เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร ว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก และ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย “พระอินทร์” (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก , “พระยม” (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ “พระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก และเพราะ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งอสูร ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูป องค์ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร (บูชาประจำวัน) และท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ ดังต่อไปนี้ ตั้งนะโม 3 จบ […]

 • คาถาบูชาพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง ประเพณีการสร้างวัดภายในเขตพระราชวังมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เช่น วัดมหาธาตุในสมัยกรุงสุโขทัย และวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีความแตกต่างจากวัดทั่วไป คือ มีเฉพาะเขตพุทธาวาส ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ตามโบราณราชประเพณี พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต วัดพระแก้วนับเป็นวัดสำคัญที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 สร้างขึ้นตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างงดงาม รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย หลังจากสถาปนาวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งนี้ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาลถึงปัจจุบัน ทั้งสืบสานพระพระราชประเพณีการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตทุกปี ปีละ 3 หน คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน วันแรม 1 ค่ำ เดือน […]

 • คาถาบูชาพระพิฆเนศ บทสวดพระพิฆเนศ สวดขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย

  สำหรับในประเทศไทยเองนั้นมีการบูชาเทพต่างๆ ในศาสนาพราหมณ์อยู่มากมาย ยกตัวอย่างเทพที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน คือ พระพิฆเนศ ที่เราสามารถพบรูปสลักภายในเทวสถานตามเมืองต่างๆ ได้ทั่วไป จากข้อมูลการค้นพบเทวรูปบูชาขององค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่และคาถาบูชาพระพิฆเนศมีมาตั้งแต่สมัยขอมยังเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยที่รูปสลักนั้นทำจากหิน พบทางแถบจังหวัดปราจันบุรี โดยถูกจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร พระคเณศ หรือที่ชาวไทยนิยมเรียกกันว่า พระพิฆเนศ , พระพิฆเณศวร , พระพิฆเณศ หรือพระคณปติ พระองค์เป็นเทพในศาสนาฮินดู เป็นเทพแห่งความสำเร็จ อีกทั้งยังทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ พระองค์ทรงเป็นหัวหน้านำคณะข้ามขัดข้อง หรือผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้องทั้งปวง โดยคนไทยให้ความนับถือว่าพระพิฆเนศเป็นที่เคารพสักการะในฐานะบรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ ซึ่งเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในทางศาสนาพราหมณ์ได้สถาปนาให้พระพิฆเนศเป็นเทพพระองค์แรกที่จะต้องบูชาด้วยคาถาบูชาพระพิฆเนศก่อนเริ่มพิธีใดๆ ก็ตาม เป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ ช่วยให้ขจัดอุปสรรคทั้งหมดทั้งปวงให้หมดสิ้นไป เมื่อบูชาแล้วกิจการทุกอย่างก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งในทางราชการ อย่าง กรมศิลปากร และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้นำเอาพระพิฆเนศเป็นตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน บทสวดมนต์ หรือคาถาบูชาพระพิฆเนศสำหรับบูชาพระพิฆเนศนั้น ในแบบดั้งเดิมโบราณ มีบทสวดมากถึงร้อยกว่าบท สำหรับชาวพุทธสามารถจะตั้งนะโม 3 จบแล้วค่อยสวดมนต์บูชาเทพทางพราหมณ์ได้ แต่ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์จะเริ่มสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรก แล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่นๆที่นับถือเพิ่มเติม ขั้นตอนการบูชาพระพิฆเนศ เพื่อการสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศบูชาให้ได้ผลสูงสุด ควรเลือกเวลาที่เงียบสงัด เช่น เช้าตรู่ […]

 • เครื่องราง งั่งตาแดง แรงฤทธิ์โลกีย์? โดย การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

  ในสายเครื่องรางแนวหุ่น-ตุ๊กตา มีอีกอย่างหนึ่ง ที่จะนับว่าเป็นแรไอเท็มก็ว่าได้ นั่นคือ “งั่ง” ว่าแต่ว่า “งั่ง” มาจากไหน และงั่งเป็นอะไรกันแน่ หลายคนก็คงจะยังสับสนอยู่ เพราะในยุคสมัยนี้ เมื่อพูดกันถึง *งั่ง* ก็มักจะตามมาด้วยคำว่า “ตาแดง-เกศคด” เช่น งั่งตาแดง และมีรูปประกอบเป็นตัวงั่งหัวแหลมๆ ปลายยอดเอียง มีลูกกะตาสีแดง ทำจากพลอยเทียมบ้าง หินสีแดงบ้าง แล้วแต่จะสร้างสรรค์มา ถ้าเราถือเอาตามความเข้าใจของคนทั่วไป “งั่ง” มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า โง่ ดังที่พูดกันเป็นภาษาปากว่า งั่งเหลือหลาย แต่ถ้าใครเปิดพจนานุกรม จะพบความหมายว่า งั่ง : หมายถึงรูปหล่อด้วยโลหะเหมือนพระพุทธรูป แต่ไม่มีผ้าพาด หรือ เรียกพระพุทธรูปที่ยังไม่ได้ทำพิธีเบิกเนตร ตอนที่ยังเป็นเด็กๆ นั้น จำได้ว่า พ่อเคยเล่าให้พวกพี่ๆ น้าๆ ผู้ชายฟัง เรื่องเกี่ยวกับ “พระงั่ง” ที่ไปแอบดูผู้หญิงอาบน้ำ พ่อเล่าว่า เพื่อนพ่อคนหนึ่งเขามีพระงั่งอยู่ติดตัว ครั้งหนึ่งสมัยวัยหนุ่มเคยไปทำงานในป่าในห้วยด้วยกัน วันหนึ่งก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมาลงเล่นน้ำ นุ่งผ้าถุงกระโจมอกลงดำผุดดำว่าย เพื่อนพ่อรีบจุ๊ปากบอกพ่อว่า เดี๋ยวจะให้ดูอะไร แล้วเพื่อนพ่อก็แก้เชือกจากเอว เอาพระงั่งโยนลงน้ำไป […]